Svar på korsordet i Allt om nr 12 – 2019

Svar på korsordet i Allt om nr 12 – 2019

Rätt svar:  FÖDET GÅR SOM PÅ RÄLS EN EXTRA VÄXEL Vinnare: Erling Falk i Osby.  Vi på redaktionen säger Grattis! Tre Triss kommer på posten.

Läs mer
Svar på korsordet i Allt om nr 8 – 2019

Svar på korsordet i Allt om nr 8 – 2019

Rätt svar:  FÖRSMAK AV SOMMAR VÅRTECKEN Vinnare: Birgitta Johansson i Hästveda.  Vi på redaktionen säger Grattis! Tre Triss kommer på posten.

Läs mer
Svar på korsordet i Allt om nr 6 – 2019

Svar på korsordet i Allt om nr 6 – 2019

Rätt svar:  MÖCKELNS FLYGFÄLT PÅ HÖG HÖJD Vinnare: Sigrid Persson i Knislinge  Vi på redaktionen säger Grattis! Tre Triss kommer på posten.

Läs mer
Svar på korsordet i Allt om nr 4 – 2019

Svar på korsordet i Allt om nr 4 – 2019

Rätt svar:  BOTANIKENS FADER RÅSHULT Vinnare: Inger Bromihn i Diö   Vi på redaktionen säger Grattis! Tre Triss kommer på posten.
Läs mer