17 C
Broby
2020-05-31
Lokalt

Hallå där…

Nattvandrarna
Camilla Leo Malmberg och 
Henrik Sävström är fältassistenter i
 Östra Göinge kommun. I deras uppdrag ingår det att initiera och inklu
dera nattvandrarna och föreningarna 
i kommunen, där de skall hjälpas åt 
att nattvandra tillsammans. Detta sker
 med hjälp av sponsring från Sparbanken Skåne, föreningslivet, nattvandring.nu samt Östra Göinge kommun.


Projektet är nu under uppstart och de
 hoppas på att det blir framgångsrikt
 inte bara för föreningarna utan även
för ortsborna som kan känna sig tryg
gare.


Hur kom ni på det här med Nattvand-
ringsprojektet?

– Kommunens fältassistenter samverkar tillsammans med, skola, polis, fritid och säkerhetssamordnare SSPF. Vi
 har tillsammans sett ett behov av fler 
vuxna ute bland våra ungdomar. Vi har 
under några år försökt få en fungerande nattvandring som varit självgående
 under en längre tid, men inte riktigt
lyckats.

Vi har bl.a. sneglat på Hässle
holms kommun där nattvandring tillsammans med föreningarna har funge
rat alldeles utmärkt och därför beslutat 
oss för att försöka med detta i vår kommun. Efter att ha kollat runt bland andra kommuner i Sverige som använder
 sig av föreningsdriven nattvandring
 samt haft möte med representanter för
 organisationen nattvandring.nu föreslogs formen för föreningsdriven natt
vandring i Östra Göinge kommun.


Vilka är era samarbetspartners?

– Kommunens samarbetspartners
 för nattvandringen är Nattvandring.
nu och Sparbanken Skåne, samt föreningslivet i Östra Göinge kommun.
 Samarbetet har gått alldeles utmärk
t med alla parter, det är väldigt positivt 
och det gör att alla samarbetspartners är välvilligt inställda till detta projekt.


Hur fungerar projektet?

– Projektet går bra, vi gjorde först en 
förfrågan till kommunens föreningar
 om de kunde tänka sig vara med i projektet 2020 och vi fick svar ifrån 18 st föreningar som var intresserade. Vår
 utbildning i nattvandring genomfördes
 den 29/1 och det var 73 st som utbil
dade sig ifrån 15 olika föreningar. Utbildningen utfördes tillsammans med
 Nattvandring.nu och för att nattvandra 
ska man gå minst tre personer vid an
givet tillfälle. Minst en av de personer
 som vandrar ska vara utbildad av Natt
vandring.nu. Varje vandring ska vara 
tre timmars aktiv vandring och för det
 får föreningen en ersättning om 1.500
kr.


Vad är målsättningen med projektet?

– Vårt syfte med detta projekt är att ge
nom att öka mänsklig närvaro så kan
 man bidra till ökad trygghet och ökad
 social kontroll i det offentliga rummet.
 Med nattvandringen är målet att just 
att öka den mänskliga närvaron i form
 av vuxna som är ute på platser och tider som kanske annars domineras av 
ungdomar och att på så sätt finnas till
hands för ungdomarna och hjälpa till 
om det behövs. Hjälpen kan bestå i så
 enkla saker som att lyssna, plåstra om 
eller låna ut mobilen.

Som nattvandra
re har man inga särskilda befogenheter
 utan fungerar som en vanlig medmänniska med undantaget att man syns 
tydligare genom att man bär en speciell
väst. De som vandrar kan fungera som 
vuxna förebilder och genom föreningsdriven nattvandring är de som vandrar 
(exempelvis en a-lagsspelare i den lokala fotbollsklubben) i vissa fall förmod
ligen redan förebilder för ungdomarna 
på orten.

Relaterade inlägg

Höst-pepp

Ingela Lindström

Nya Färevallen ska skapa nya vanor

Ingela Lindström

Festlig nyöppning av hälsolokal

Ingela Lindström

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs mer