7.1 C
Broby
2020-11-24
Lokalt

Hallå där…

Nattvandrarna
Camilla Leo Malmberg och 
Henrik Sävström är fältassistenter i
 Östra Göinge kommun. I deras uppdrag ingår det att initiera och inklu
dera nattvandrarna och föreningarna 
i kommunen, där de skall hjälpas åt 
att nattvandra tillsammans. Detta sker
 med hjälp av sponsring från Sparbanken Skåne, föreningslivet, nattvandring.nu samt Östra Göinge kommun.


Projektet är nu under uppstart och de
 hoppas på att det blir framgångsrikt
 inte bara för föreningarna utan även
för ortsborna som kan känna sig tryg
gare.


Fanns ett behov

– Kommunens fältassistenter samverkar tillsammans med, skola, polis, fritid och säkerhetssamordnare SSPF. Vi
 har tillsammans sett ett behov av fler 
vuxna ute bland våra ungdomar. Under några år har vi försökt få en fungerande nattvandring som varit självgående
 under en längre tid, men inte riktigt
lyckats.

Vi har bl.a. sneglat på Hässle
holms kommun där nattvandring tillsammans med föreningarna har funge
rat alldeles utmärkt och därför beslutat 
oss för att försöka med detta i vår kommun. Efter att ha kollat runt bland andra kommuner i Sverige som använder
 sig av föreningsdriven nattvandring
 samt haft möte med representanter för
 organisationen nattvandring.nu föreslogs formen för föreningsdriven natt
vandring i Östra Göinge kommun.


Flera samarbetspartners

– Kommunens samarbetspartners
 för nattvandringen är Nattvandring.
nu och Sparbanken Skåne, samt föreningslivet i Östra Göinge kommun.
 Samarbetet har gått alldeles utmärk
t med alla parter. Det är väldigt positivt 
och det gör att alla samarbetspartners är välvilligt inställda till detta projekt.


Hur fungerar projektet?

– Projektet går bra. Vi gjorde först en 
förfrågan till kommunens föreningar
 om de kunde tänka sig vara med i projektet 2020. Hela 18 st föreningar var intresserade. Vi genomförde vår utbildning i nattvandring den 29/1 och det var 73 st som utbil
dade sig ifrån 15 olika föreningar. Utbildningen utfördes tillsammans med
 Nattvandring.nu och för att nattvandra 
ska man gå minst tre personer vid an
givet tillfälle. Minst en av de personer
 som vandrar ska vara utbildad av Natt
vandring.nu. Varje vandring ska vara 
tre timmars aktiv vandring och för det
 får föreningen en ersättning om 1.500
kr.


Projektets målsättning

– Vårt syfte med detta projekt är att öka mänsklig närvaro. Så kan
 man bidra till ökad trygghet och ökad
 social kontroll i det offentliga rummet.
 Med nattvandringen är målet att just 
öka den mänskliga närvaron. När vi har vuxna ute på platser och tider som kanske annars domineras av 
ungdomar så kan vi finnas till
hands och hjälpa till 
om det behövs. Hjälpen kan bestå i så
 enkla saker som att lyssna, plåstra om 
eller låna ut mobilen.

Som nattvandra
re har man inga särskilda befogenheter. Man fungerar som en vanlig medmänniska med undantaget att man syns 
tydligare genom att man bär en speciell
väst. De som vandrar kan fungera som 
vuxna förebilder. Och genom föreningsdriven nattvandring är de som vandrar (exempelvis en a-lagsspelare i den lokala fotbollsklubben) i vissa fall redan förebilder för ungdomarna.

Relaterade inlägg

Konsert med The Hebbe Sisters & Duo Sentire

Ingela Lindström

Nyfikenhet lockade Emma till mediavärlden

Ingela Lindström

Matvanor handlar alltid om prestige

admin

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs mer