16.5 C
Broby
2020-07-13
Hälsa

EMDR-behandling vid posttraumatisk stress

EMDR-behandling vid posttraumatisk stress

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. Metoden är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Det kan vara trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Internationellt erkänns metoden som verksam behandling för PTSD men den har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Metoden kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. Den kan också hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till det som hänt. I vårt dagliga liv använder vi hjärnan bl.a. för att räkna ut saker och för att hantera den stress vi vet att vi kommer att möta, för att reglera våra känslor och vår självuppfattning. Att uppleva ett trauma sätter ofta vår förmåga att hantera detta ur spel, och traumaupplevelsen blir ofta lagrad i vårt medvetande på ett sätt som gör det mycket svårt att bearbeta på ett vanligt sätt. Även om vi vet att en traumatisk händelse ägde rum för länge sedan så blir det omöjligt för oss att tänka på den utan att de känslor och andra sensationer som vi upplevde vid den ursprungliga händelsen åter aktiveras.

Det är vanligt att vi utvecklar ett negativt sätt att tänka om oss själva i förhållande till traumat, som t.ex. ”det var mitt fel”. Dessa tankar kan påverka oss även i andra situationer. EMDR-metoden kan hjälpa till att minska de känslor som är förknippade med traumat, hjälpa dig att känna igen dem och också att tänka mer positivt om dig själv. En terapeut som arbetar med EMDR- behandling undersöker bakgrunden till dina besvär och hur dessa påverkar ditt nuvarande liv under samtal vid ett till två behandlingstillfällen. Väljer ni sen att arbeta med metoden kommer ni att arbeta fram en beskrivning av dina problem. Det omfattar en bild eller föreställning som representerar den tidigare händelsen, din negativa uppfattning om dig själv i förhållande till händelsen, hur du skulle föredra att tänka om dig själv i relation till händelsen (en positiv uppfattning), de känslor som för dig är associerade med händelsen, samt dina fysiska sensationer som är associerade med händelsen.

Under behandlingen får du jobba med den bild från händelsen som stör dig mest tillsammans med den negativa självbilden, känslorna och de fysiska sensationerna. Samtidigt följer du terapeutens fingerrörelser som går från sida till sida. Efter en serie av 30 – 50 ögonrörelser (eller fler) får du vila och kort beskriva tankar, känslor eller bilder som kommer för dig. Detta görs flera gånger under en behandling. Vanligtvis förändras bilderna, känslorna eller sensationerna under den processen. Om dina tankar, känslor, föreställningar eller fysiska sensationer blir mindre störande kommer terapeuten att be dig ta fram den positiva självuppfattningen och därefter använda EMDR för att hjälpa dig att börja förknippa detta nya sätt att tänka om dig själv tillsammans med den ursprungliga störande bilden. I allmänhet är det svårt att förutspå hur lång tid en EMDR-behandling kommer att ta. Du kan komma att erhålla en tillräcklig lättnad i dina symptom efter en till sex gånger. Alternativt kommer EMDR att vara en metod som du och din terapeut använder som en del av en längre tids terapi under flera månader för att hantera olika problem.

Andrea Griebel-Panke,
Din Psykoterapi Kronoberg

]]>

Relaterade inlägg

Hur ofta lyssnar du på din kropp?

Motion plus positiva tankar

Ingela Lindström

Maggan vill hjälpa alla att känna sig vackra

info@espressoreklam.se

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs mer